Dėl administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. 30-3411, 2019-07-01 įsakymu Nr. 30-1646/19, 2020-04-24 įsakymu Nr. 30-898/20 ir 2020-08-03 įsakymu Nr. 30-1728/20 „Dėl Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintų sąrašų pakeitimo ir suprojektuotų naujų valstybinės žemės sklypų sąrašo tvirtinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsniu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“:
1. K e i č i u:
1.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-3411 „Dėl Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašą ir išbraukiu iš jo 10, 23, 25 ir 45 punktus;
1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 30-1646/19 „Dėl Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę
atkurti, sąrašą ir išbraukiu iš jo 6 ir 14 punktus;
1.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 30-898/20 „Dėl Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami Elektroninio dokumento nuorašas neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašą ir išbraukiu iš jo 35 punktą;
1.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 30-1728 „Dėl Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašą ir išbraukiu iš jo 5, 11, 12 ir 21 punktus.
2. S u d a r a u ir tvirtinu iš 1 punkte nurodytų sąrašų vien bendrą Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašą.
3. T v i r t i n u Suprojektuotų naujų valstybinės žemės sklypų, skirtų nuosavybės teisių atkūrimui ir suteikimui piliečiams neatlygintinai, sąrašą.
4. N u s t a t a u, kad Suprojektuotų naujų valstybinės žemės sklypų, skirtų nuosavybės teisių atkūrimui ir suteikimui piliečiams neatlygintinai, sąraše nurodyti nauji valstybinės žemės sklypai skiriami nuosavybės teisėms atkurti ir suteikti piliečiams neatlygintinai pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus įsakymu patvirtintą eilę.

 

Administracijos direktoriaus įsakymas ir priedai Įsakymų pakeitimas