Dėl Adomo Mickevičiaus skvero ir Kazachų gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvių ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2020 m. balandžio 4 d. posėdžio protokolą Nr. 9-61/20(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Senamiesčio seniūnijos skverui Adomo Mickevičiaus vardą (pagal pridedamą planą). MICKEVICIUS_TARYBAI
  2. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijos bevardei gatvei Kazachų pavadinimą (pagal pridedamą planą). KAZACHAI_TARYBAI
  3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      3.1. Kišiniovo (Rasų seniūnija); KAZACHAI_TARYBAI

      3.2. Kibirkšties (Panerių seniūnija). KIBIRKSTIS_TARYBAI

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-Rnam-2

Aiškinamasis raštas  AIŠKINAMASIS (4)