Dėl adresų žemės sklypams su pastatais (Naujasodžio g. 56 ir kitiems) keitimo Vilniaus miesto savivaldybėje

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.4 papunkčiu,

k e i č i u  adresus žemės sklypams su pastatais Vilniaus miesto savivaldybėje pagal priedą:

 1. Naujasodžio g. 56.                    Naujasodžio g. 75.
  (ankstesnis adresas)                    (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 56A                   Naujasodžio g. 77.
  (ankstesnis adresas)                  (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 56B                   Naujasodžio g. 79.
  (ankstesnis adresas)                  (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 64                     Naujasodžio g. 83.
  (ankstesnis adresas)                   (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 66                     Naujasodžio g. 85.
  (ankstesnis adresas)                    (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 68                     Naujasodžio g. 87.
  (ankstesnis adresas)                   (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 78                       Naujasodžio g. 91.
  (ankstesnis adresas)                     (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 76                      Naujasodžio g. 93.
  (ankstesnis adresas)                     (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 74                     Naujasodžio g. 95.
  (ankstesnis adresas)                     (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 72                       Naujasodžio g. 97.
  (ankstesnis adresas)                     (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 70                      Naujasodžio g. 99.
  (ankstesnis adresas)                     (naujas adresas)
 1. Naujasodžio g. 80                    Naujasodžio g. 101.
  (ankstesnis adresas)                     (naujas adresas)

 

Įsakymas ĮSAKYMO PR. Naujasodžio

Schema Naujasodzio_port (002)