Tarybos sprendimo projektas ,,Dėl aplinkkelio, skvero, skersgatvio, alėjos ir takų (Žygimanto Senojo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų“

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2023 m. vasario 8 d. posėdžio protokolą Nr. 9-23/23(1.1.29-T1) ir 2023 m. kovo 15 d. posėdžio protokolą Nr. 9-45/23(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardžiam aplinkkeliui Vilniaus miesto Pašilaičių, Justiniškių, Viršuliškių, Karoliniškių, Pilaitės, Lazdynų seniūnijose Vakarinio pavadinimą (pagal pridedamą planą). VAKARINIS APLINKELIS
  2. Suteikti bevardžiam skverui Vilniaus miesto Naujamiesčio seniūnijoje Apolonijos Dalevskytės-Sierakauskienės vardą (pagal pridedamą planą). NAUJAMIESTIS_SIERAKAUSKIENĖS SKV
  3. Suteikti bevardžiam skersgatviui Vilniaus miesto Šnipiškių seniūnijoje Plytdegių pavadinimą (pagal pridedamą planą). ŠNIPIŠKĖS_PLYTDEGIŲ
  4. Suteikti bevardei alėjai Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijoje Triumfo pavadinimą (pagal pridedamą planą). SENAMIESTIS_TRIUMFO ALĖJA
  5. Suteikti bevardžiams takams Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijoje šiuos vardus – Žygimanto Senojo, Bonos Sforcos, Sofijos Alšėniškės, Vytauto Didžiojo, Onos Vytautienės, Onos Jogailaitės, Izabelės Jogailaitės, Cecilijos Renatos Habsburgaitės, Liudvikos Marijos Gonzagos, Onos Kotrynos Konstancijos Vazaitės, Kotrynos Jogailaitės, Žygimanto Augusto, Elžbietos Habsburgaitės, Kotrynos Habsburgaitės, Aleksandro Jogailaičio (pagal pridedamus planus). SENAMIESTIS_ŽYGIMANTO SENOJOSENAMIESTIS_BONOS SFORCOSSENAMIESTIS_SOFIJOS ALŠĖNIŠKĖSSENAMIESTIS_VYTAUTO DIDŽIOJOSENAMIESTIS_ONOS VYTAUTIENĖSSENAMIESTIS_ONOS JOGAILAITĖSSENAMIESTIS_IZABELĖS JOGAILAITĖS SENAMIESTIS_CECILIJOS RENATOS HABSBURGAITĖSSENAMIESTIS_LIUDVIKOS MARIJOS GONZAGOSSENAMIESTIS_ONOS KOTRYNOS KONSTANCIJOS VAZAITĖSSENAMIESTIS_KOTRYNOS JOGAILAITĖSSENAMIESTIS_ŽYGIMANTO AUGUSTOSENAMIESTIS_ELŽBIETOS HABSBURGAITĖSSENAMIESTIS_KOTRYNOS HABSBURGAITĖSSENAMIESTIS_ALEKSANDRO JOGAILAIČIO
  6. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      6.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Lvivo gatvėje numerius 71, 73, 75, 77, 81 (Šnipiškių seniūnija); ŠNIPIŠKĖS_PLYTDEGIŲ

    6.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1695-23-D

Aiškinamasis raštas Aiškinamasis

SENAMIESTIS_TAKAI-bendra schema