Dėl gatvių (Antano Miškinio ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. sausio 29 d. posėdžio protokolą Nr. 9-14/18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Antano Miškinio, gatvės lentelėje rašyti A. Miškinio g., Igno Šeiniaus, gatvės lentelėje rašyti I. Šeiniaus g., (Naujininkų seniūnija);

1.2. Ernesto Galvanausko, gatvės lentelėje rašyti E. Galvanausko g., Leono Bistro, gatvės lentelėje rašyti L. Bistro g., Alfonso Lipniūno, gatvės lentelėje rašyti
A. Lipniūno g. (Naujosios Vilnios seniūnija);

1.3. Videniškių, Laumėnų (Šnipiškių seniūnija);

1.4. Guopstų, Dainių (Panerių seniūnija);

1.5. Vilkų (Žvėryno seniūnija);

1.6. Almino (Verkių seniūnija).

2. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

2.1. Kopūstų, Kiškių, Viršupio Sodų 18-osios (Antakalnio seniūnija);

2.2. Žybartonių (Naujininkų seniūnija);

2.3. Plaknos (Panerių seniūnija);

2.4. Zebedeno, Gulbinėlių, Kurklių (Verkių seniūnija);

2.5. Liepyno, Lokių (Žvėryno seniūnija).

3. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Neravų kaimo (Grigiškių seniūnija) Spyglių, Neravų ir Tilvikų gatvių ašines linijas (pagal pridedamą planą).

 

Aiškinamasis raštas

Tarybos sprendimo projektas