Dėl gatvių (Beržiškių ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2018-07-25 sprendimo Nr. 1-1661 pakeitimo

SPRENDIMAS

DĖL GATVIŲ (BERŽIŠKIŲ IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ BEI TARYBOS 2018-07-25 SPRENDIMO NR. 1-1661 PAKEITIMO

2018 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. spalio 10 d. posėdžio protokolą  Nr. 9-181/18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Beržiškių, Užupėnų, Rutkiškių, Antupių, Emilijos Vileišienės, gatvės lentelėje rašyti E. Vileišienės g., Povilo Gaidelionio, gatvės lentelėje rašyti P. Gaidelionio g. (Naujininkų seniūnija);

1.2. Turkų (Naujosios Vilnios seniūnija);

1.3. Adomo Galdiko, gatvės lentelėje rašyti A. Galdiko g., Ugniagesių, Ismonių, Simno (Panerių seniūnija);

1.4. Kamantų (Pilaitės seniūnija);

1.5. Kamojos, Bugo, Pripetės, Paliepių, Laibiškių, Akmeniškių, Kalniškių (Rasų seniūnija).

2. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

2.1. Kazimiero Jelskio, Parodų (Lazdynų seniūnija);

2.2. Salininkų Sodų 15-osios, Nemėžėlės, Žybartonių (Naujininkų seniūnija);

2.3. Jurgio Šlapelio (Naujosios Vilnios seniūnija);

2.4. Tvankstos (Pilaitės seniūnija);

2.5. Jono Glaubico (Pašilaičių seniūnija);

2.6. Kišiniovo, Ušos, Murlinės, Galšios, Paplaujos (Rasų seniūnija);

2.7. Paupio, Vilnios tako (Rasų, Senamiesčio seniūnijos);

2.8. Aukštaičių (Senamiesčio seniūnija).

 

 

1.1p-1 1.1p-2 1.2p 1.3p-1 1.3p-2 1.3p-3 1.3p-4 1.4p 1.5p-1 1.5p-2 1.5p-3 2.1p 2.2p-1 2.2p-2 2.3p 2.4p 2.5p 2.6p-1 2.6p-2 2.6p-3 2.6p-4 2.6p-5 2.7p-1 2.7p-2 2.8p AIŠKINAMASIS tarybos-R1649-18