Dėl gatvių (Betono ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolą Nr. 9-97/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardžiam akligatviui Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Vilkpėdės seniūnijoje Betono pavadinimą (pagal pridedamą planą). VILKPĖDĖ_BETONO
  2. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Verkių seniūnijoje Babinių Sodų 17-osios gatvės pavadinimą į Upinės gatvę ir patikslinti jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). VERKIAI_UPINĖS
  3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

  3.1. Antavilių Sodų 10-osios (Antakalnio seniūnija); ANTAKALNIS_ANTAVILIŲ SODŲ 10-OJI

  3.2. Salininkų Sodų 15-osios,Salininkų Sodų 17-osios (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_SALININKŲ SODŲ 15-OJI NAUJININKAI_SALININKŲ SODŲ 17-OJI

      3.3. Žvelgaičio (Verkių seniūnija). VERKIAI_ŽVELGAIČIO

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

     4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

     4.1.1. Naujojoje Riovonių gatvėje numerius 13, 15, 17, 19, 21, 21B, 21C, 23 (Vilkpėdės seniūnija); VILKPĖDĖ_BETONO

   4.1.2. Žvelgaičio gatvėje numerius 1, 2, 4, 8, 10 (Verkių seniūnija); VERKIAI_ŽVELGAIČIO

   4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1691-22-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS