Dėl gatvių (Dakų, Skitų ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. spalio 25 d. posėdžio protokolą Nr. 4-2429/21 (1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms Naujosios Vilnios seniūnijoje Dakų, Skitų, Etruskų ir Švenčionėlių pavadinimus (pagal pridedamus planus). N. VILNIA_DAKAI N. VILNIA_SKITAIN. VILNIA_SVENCIONELIAI
  2. Suteikti bevardei Vilniaus miesto savivaldybės gatvei Panerių seniūnijoje Šakių pavadinimą (pagal pridedamą planą).PANERIAI_SAKIAI
  3. Patikslinti Naujosios Vilnios seniūnijoje Uosių Sodų 23-iosios, Šiaurės Sodų 1-osios, Šiaurės Sodų 3-iosios, Šiaurės Sodų 4-osios ir Verkių seniūnijoje Panemunės, Baltadvario gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus).N. VILNIA_SIAURES SODU 1-3-4 N. VILNIA_UOSIU 23VERKIAI_PANEMUNE
  4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

     4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Panemunės gatvėje numerius 1, 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Verkių seniūnija);

     4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos SPRENDIMO PROJEKTAS DAKŲ SKITŲ IR KITŲ (2)

Įsakymas Isakymas -BEVARDĖMS GATVĖMS

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS bevardėms gatvėms