Dėl gatvių (Druskininkų ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolą  Nr. 9-94/21(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvėms Druskininkų, Prienų, Lazdijų, Vilkaviškio pavadinimus Panerių seniūnijoje (pagal pridedamus planus).
  2. Panaikinti Rasų seniūnijoje Drebulės gatvės pavadinimą ir jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą).RASOS_DREBULE
  3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

 3.1. Pakupečių (Naujininkų seniūnija);NAUJININKAI_PAKUPECIU

      3.2. Miško (Panerių seniūnija);PANERIAI_MISKO

      3.3. Pagubės (Verkių seniūnija);VERKIAI_PAGUBE

      3.4. Viršuliškių (Viršuliškių seniūnija).VIRSULISKES_VIRSULISKIU

  1. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių miesto Kauno Vokės, Vokės Sodų gatvių ašines linijas Grigiškių seniūnijoje (pagal pridedamus planus).GRIGIŠKES_KAUNO VOKES
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      5.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Drebulės gatvėje numerius 3, 3A, 5 (Rasų seniūnija);RASOS_DREBULE

   5.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1670

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS