Dėl gatvių (Fazanų ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. birželio 21 d. posėdžio protokolą Nr. 9-74/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      1.1. Fazanų, Putpelių (Panerių seniūnija); PANERIAI_FAZANŲ PANERIAI_PUTPELIŲ

      1.2. Glapo (Pilaitės seniūnija). PILAITĖ_GLAPO

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      2.1. Rodūnios Sodų 7-osios (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_RODŪNIOS SODŲ 7-OJI

      2.2. Rodūnios Sodų 8-osios (Naujininkų seniūnija). NAUJININKAI_RODŪNIOS SODŲ 8-OJI

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

   3.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant:

     3.1.1. Alksnyno gatvėje numerius 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38J, 38K, 38L, 38M, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 40G, 40H, 40J, 40K, 40L, 40M, 40N, 40P, 40R, 40S, 40T (Panerių seniūnija);

      3.1.2. Trempų gatvėje 41 numerį, Romintos gatvėje numerius 54, 56 (Pilaitės seniūnija);

    3.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1686-22

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS