Dėl gatvių (Gervuogių ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2019-11-06 sprendimo Nr. 1-276 pkeitimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2019 m. rugsėjo 10 d. posėdžio protokolą Nr. 9-91/19(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms (skersgatviui, aikštei) šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Gervuogių, Vaclovo Chomskio (Antakalnio seniūnija); 1.1p-1 1.1p-2< 1.2. Naujininkų (skersgatvis), Baraškų (Naujininkų seniūnija); 1.2p-1 1.2p-2

1.3. Sukilimo (Naujosios Vilnios seniūnija); 1.3p

1.4. Sofijos Veiverytės (Panerių seniūnija); 1.4p

1.5. Šnipiškių seniūnija  (aikštė, Šnipškių seniūnija); 1.5p

1.6. Poligrafijos (Viršuliškių seniūnija). 1.6p

  1. Pakeisti Barkiškių gatvės pavadinimą į Grinapolio ir patikslinti jos geografines charakteristikas (Panerių seniūnija). 2p
  2. Suteikti bevardei Vilniaus miesto gatvei Barkiškių pavadinimą pagal pridedamą planą (Naujininkų seniūnija). 3p
  3. Panaikinti Pergalės gatvės pavadinimą Grigaičių kaime Vilniaus miesto savivaldybėje.
  4. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

5.1. Rudausių, Rudausių Sodų 1-osios, Rudausių Sodų 13-osios, Skarbelio Sodų 1-osios, Skarbelio Sodų 2-osios, Konservatorijos Sodų 1-osios, Konservatorijos Sodų 2-osios, Konservatorijos Sodų 4-osios, Pečiukų, Šalpusnių, Laurų (Antakalnio seniūnija); 5.1p-1 5.1p-2 5.1p-3 5.1p-4 5.1p-5

5.2. Statybininkų (Naujamiesčio seniūnija); 5.2p

5.3. Akalotės, Pabarės, Alytaus, Perlojos, Merkinės (Naujininkų seniūnija); 5.3p-1 5.3p-2 5.3p-3

5.4. Rakonių, Ateities Sodų 3-iosios, Juodojo kelio, Gurių Sodų (Naujosios Vilnios seniūnija); 5.4p-1 5.4p-2 5.4p-3 5.4p-4

5.5. Konstantino Ostrogiškio (Panerių seniūnija); 5.5p

5.6. Ribiškių Didžiosios, Juodojo kelio, Akmeniškių, Kaukysos (Rasų seniūnija); 5.6p-1 5.6p-2 5.6p-3 5.6p-4

5.7. Bitininkų, Maumedžių, Rugių, Verkių Sodų 1-osios, Verkių Sodų 2-osios, Verkių Sodų 3-iosios (Verkių seniūnija). 5.7p-1 5.7p-2

  1. Pavesti Žemės tvarkymo it administravimo skyriui:

6.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

6.1.1. Rato gatvėje numerius 12, 12A, 12B, 12C, Lakštingalų gatvėje numerius 13, 13A, 15, 17, 17A, 19, 21, 33, 35, 47, 47A, 49 (Antakalnio seniūnija); 6.1.1p

6.1.2. Liepkalnio gatvėje numerius 171, 173, 175, 177, 183, Daškūnų gatvėje numerius 57, 61, 65, 67, 75, 77, 77A, 79, 81, 83, 85, 87, 91, Pumpurų gatvėje numerius 1, 2, 3, 3A, 4, 6 (Naujininkų seniūnija); 6.1.2p-1 6.1.2p-2

6.1.3. Tolimosios gatvės numerius 26C, 28, 28C (Naujosios Vilnios seniūnija); 6.1.3p

6.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

  1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. 1-276 „Dėl gatvių (Zamečkavo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų“ 2.5 papunktį ir išdėstyti jį taip:
    „2.5. Adomo Galdiko, Balio Buračo, Ugniagesių, Šešėlių, Juodbalių (Panerių seniūnija);“.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1653-2019

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS