Dėl gatvių (Igno Šeiniaus ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. sausio 29 d. posėdžio protokolą Nr. 9-14/18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Igno Šeiniaus, gatvės lentelėje rašyti I. Šeiniaus g., Antano Miškinio, gatvės lentelėje rašyti A. Miškinio g. (Naujininkų seniūnija);

1.2. Signatarų, Romualdo Ozolo, gatvės lentelėje rašyti R. Ozolo g., Vladimiro Beriozovo, gatvės lentelėje rašyti V. Beriozovo g., Kazimiero Uokos, gatvės lentelėje rašyti K. Uokos g., Eduardo Vilko, gatvės lentelėje rašyti E. Vilko g., Medardo Čoboto, gatvės lentelėje rašyti, M. Čoboto g., Valerijono Šadreikos, gatvės lentelėje rašyti V. Šadreikos g., Jokūbo Minkevičiaus, gatvės lentelėje rašyti J. Minkevičiaus g., Petro Poškaus, gatvės lentelėje rašyti P. Poškaus g., Stanislovo Gedimino Ilgūno, gatvės lentelėje rašyti S. G. Ilgūno g., Jono Mačio, gatvės lentelėje rašyti J. Mačio g., Juozo Dringelio, gatvės lentelėje rašyti J. Dringelio g., Pranciškaus Tupiko, gatvės lentelėje rašyti P. Tupiko g., Gintauto Iešmanto, gatvės lentelėje rašyti G. Iešmanto g., Nijolės Ambrazaitytės, gatvės lentelėje rašyti N. Ambrazaitytės g., Romualdos Hofertienės, gatvės lentelėje rašyti R. Hofertienės g. Ernesto Galvanausko, gatvės lentelėje rašyti E. Galvanausko g., Leono Bistro, gatvės lentelėje rašyti L. Bistro g., Alfonso Lipniūno, gatvės lentelėje rašyti A. Lipniūno g. (Naujosios Vilnios seniūnija);

1.3. Videniškių, Laumėnų (Šnipiškių seniūnija);

1.4. Guopstų, Dainių (Panerių seniūnija);

1.5. Vilkų (Žvėryno seniūnija);

1.6. Almino (Verkių seniūnija).

2. Pakeisti (pagal pridedamus planus):

2.1. Taboro gatvės pavadinimą į Kazimiero Antanavičiaus, gatvės lentelėje rašyti K. Antanavičiaus g., ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Antano Miškinio);

2.2. Čigonų gatvės pavadinimą į Taboro ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Naujininkų seniūnija).

3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

3.1. Kopūstų, Kiškių, Viršupio Sodų 18-osios (Antakalnio seniūnija);

3.2. Žybartonių (Naujininkų seniūnija);

3.3. Parko (Naujosios Vilnios seniūnija);

3.4. Plaknos (Panerių seniūnija);

3.5. Zebedeno, Gulbinėlių, Kurklių (Verkių seniūnija);

3.6. Liepyno, Lokių (Žvėryno seniūnija).

4. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Neravų kaimo (Grigiškių seniūnija) Spyglių, Neravų ir Tilvikų gatvių ašines linijas (pagal pridedamą planą).

5. Pavesti Miesto plėtros departamentui:

5.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

5.1.1. Džiaugsmo gatvėje numerius 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 52F, 52H (Naujosios Vilnios seniūnija);

5.1.2. Lokių gatvėje numerius 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 (Žvėryno seniūnija);

5.1.3. Parko gatvėje numerius 67, 69, 69A, 69B, 105 (Naujosios Vilnios seniūnija);

5.1.4. Taboro gatvėje numerius 12, 12A, 12B, 17, 22 (Naujosios Vilnios seniūnijoje);

5.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimas

Aiškinamasis raštas