Dėl gatvių (Kazlų Rūdos ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. balandžio 27 d. posėdžio protokolą Nr. 9-54/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      1.1. Kazlų Rūdos (Panerių seniūnija); PANERIAI_KAZLŲ RŪDOS

      1.2. Braškyno (Pašilaičių seniūnija); PAŠILAIČIAI_BRAŠKYNO

      1.3. Raušių (Pilaitės seniūnija). PILAITĖ_RAUŠIŲ

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      2.1. Šiaurės Sodų 1-osios (Naujosios Vilnios seniūnija); NAUJOJI VILNIA_ŠIAURĖS SODŲ 1-OJI

      2.2. Strazdų (Panerių seniūnija); PANERIAI_STRAZDŲ

      2.3. Kriaučiūnų (Pilaitės seniūnija). PILAITĖ_KRIAUČIŪNŲ

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

   3.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant:

     3.1.1. Alsakių gatvėje numerius 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2J, 2K, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N (Panerių seniūnija);

     3.1.2. Kriaučiūnų gatvėje numerius 1, 3, 5, 5A, 5B, 5C (Pilaitės seniūnija);

   3.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas  tarybos-R1687-22

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS