Dėl gatvių (Osetinų ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2020 m. rugsėjo 14 d. posėdžio protokolą Nr. 9-129/20(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      1.1. Osetinų (Naujosios Vilnios seniūnija); OSETINAI_N. VILNIA

      1.2. Kulokiškių, Vytautavos (Panerių seniūnija). KULOKISKIU_PANERIAI; VYTAUTAVA_PANERIAI

  1. Pakeisti (pagal pridedamus planus):

      2.1. Babinių Sodų 22-osios gatvės pavadinimą į Lygiadienio ir patikslinti jos geografines charakteristikas (Verkių seniūnija); BABINIAI_VERKIAI

      2.2. Babinių Sodų 23-iosios gatvės pavadinimą į Jaunaties ir patikslinti jos geografines charakteristikas (Verkių seniūnija). BABINIAI_VERKIAI

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      3.1. Gelvadiškių Sodų 6-osios (Antakalnio seniūnija); GELVADIŠKĖS_ANTAKALNIS

      3.2. Liepiškių, Pavilnio Sodų 18-osios (Naujosios Vilnios seniūnija), LIEPISKES_N. VILNIA

      3.3. Žadiškių, Dieveniškių (Naujininkų seniūnija). ZADISKES_NAUJININKAI

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

      4.1.1. Lentvario gatvėje numerius 45, 45A, 4B, 45C, 45D, 45E, 47, 47A, 49, 51 (Panerių seniūnija); KULOKISKIU_PANERIAI

      4.1.2. Mūrinės Vokės gatvėje numerius 37A, 37B, 43 (Panerių seniūnija); KULOKISKIU_PANERIAI

      4.1.3. Babinių Sodų 22-ojoje gatvėje numerius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; BABINIAI_VERKIAI

      4.1.4. Babinių Sodų 23-iojoje gatvėje numerius 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; BABINIAI_VERKIAI

      4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimas tarybos-R1661-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS (10)