Dėl gatvių (Prano Domšaičio ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokolą Nr. 9-161/21(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto bevardei gatvei Pilaitės seniūnijoje Prano Domšaičio vardą (pagal pridedamą planą). PILAITE_DOMSAITIS
  2. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      2.1. Rūtų, Rudausių Sodų 8-osios (Antakalnio seniūnija); ANTAKALNIS_RUDAUSIU SODU_8 ANTAKALNIS_RUTU

 2.2. Kelmijos (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_KELMIJOS

      2.3. Karklų (Naujosios Vilnios seniūnija); N. VILNIA_KARKLU

 2.4. Kulmo, Notangos, Ylavos (Pilaitės seniūnija);PILAITE_DOMSAITIS, PILAITE_YLAVA

      2.5. Kalniškių (Rasų seniūnija); RASU_KALNISKES

 2.6. Medininkų (Senamiesčio seniūnija); SENAMIESTIS_MEDININKU

 2.7. Sėlių, Saltoniškių (Žvėryno seniūnija). ZVERYNAS_SALTONISKIU ZVERYNAS_SELIU

  1. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Džocharo Dudajevo skvero ašinę liniją (Žvėryno seniūnija). ZVERYNAS_D. DUDAJEVAS
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1674-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS