Dėl gatvių (Matlės Olkinaitės ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2020 m. lapkričio 20 d. posėdžio protokolą Nr. 9-167/20(1.1.29-T1) ir 2021 m. vasario 19 d. posėdžio protokolą Nr. 9-25/21(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      1.1. Matlės Olkinaitės, Jano Sniadeckio (Antakalnio seniūnija); ANTAKALNIS_OLKINAITE; JANO SNIADECKIO publik. versija

      1.2. Marianos Veriovkinos, Ilgelio (Panerių seniūnija); PANERIAI_VERIOVKINA

      1.3. Juozapato Kuncevičiaus (Verkių seniūnija). VERKIAI_KUNCEVICIUS

  1. Panaikinti Naujininkų seniūnijoje Taboro gatvės pavadinimą (pagal pridedamą planą).
  2. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      3.1. Tremtinių (Naujosios Vilnios seniūnija); N. VILNIA_TREMTINIAI

      3.2. Ožiakalnio (Panerių seniūnija); PANERIAI_OZIAKALNIS

      3.3. Jurgio Baltrušaičio (Pašilaičių seniūnija); PASILAICIAI_BALTRUSAITIS

      3.4. Pagubės Sodų 32-osios (Verkių seniūnija). VERKIAI_KUNCEVICIUS

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

   4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant:

      4.1.1. Antavilių gatvėje numerius 22A, 29, 30, 35, 40 (Antakalnio seniūnija);

      4.1.2. Pylimėlių gatvėje numerius 21C, 21D, 21F, 21G, 23B, 23C (Antakalnio seniūnija);

      4.1.3. Taboro gatvėje numerį 2 (Naujininkų seniūnijoje);

      4.1.4. Kaimynų gatvėje numerius 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 (Panerių seniūnija);

      4.1.5. Pagubės Sodų 32-ojoje numerius 1, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32(Verkių seniūnija);

     4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas  sprendimas-Jano Sniadeckio pataisytas

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS