Dėl gatvių (Radiliškių ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2020 m. lapkričio 20 d. posėdžio protokolą Nr. 9-167/20(1.1.29-T1) ir 2021 m. sausio 8 d. posėdžio protokolą Nr. 9-2/21(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

    1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

    1.1. Radiliškių (Panerių seniūnija);PANERIAI_RADILISKES

 1.2. Adalberto Becenbergerio (Naujininkų seniūnija). NAUJININKAI_ADALBERTAS

    2. Pakeisti Verkių seniūnijoje (pagal pridedamus planus):

  2.1. Visorių Sodų 2-osios gatvės pavadinimą į Lukno ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_2_3_13_15_GERAS

  2.2. Visorių Sodų 3-iosios gatvės pavadinimą į Žuvinto ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_2_3_13_15_GERAS

  2.3. Visorių Sodų 4-osios gatvės pavadinimą į Musios ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU SODAI_4_6

  2.4. Visorių Sodų 6-osios gatvės pavadinimą į Rubikių ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU SODAI_4_6

  2.5. Visorių Sodų 7-osios gatvės pavadinimą į Margio ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_7_8_9_10

  2.6. Visorių Sodų 8-osios gatvės pavadinimą į Asvejos ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_7_8_9_10

  2.7. Visorių Sodų 9-osios gatvės pavadinimą į Lakajų ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_7_8_9_10

   2.8. Visorių Sodų 10-osios gatvės pavadinimą į Baltelio ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_7_8_9_10

   2.9. Visorių Sodų 11-osios gatvės pavadinimą į Kulpio ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_14_12_11_pataisytas

     2.10. Visorių Sodų 12-osios gatvės pavadinimą į Pakalnio ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_14_12_11_pataisytas

    2.11. Visorių Sodų 13-osios gatvės pavadinimą į Tapelių ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_2_3_13_15_GERAS

    2.12. Visorių Sodų 14-osios gatvės pavadinimą į Alaušo ir patikslinti jos geografines charakteristikas; VISORIU_14_12_11_pataisytas

      2.13. Visorių Sodų 15-osios gatvės pavadinimą į Didžiulio ir patikslinti jos geografines charakteristikas. VISORIU_2_3_13_15_GERAS

       3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

 3.1. M. Mironaitės (Lazdynų seniūnija); LAZDYNAI_MIRONAITE

    3.2. Gurių Sodų 14-osios (Naujosios Vilnios seniūnija). GURIU_14

      4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

     4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) Verkių seniūnijoje, pakeičiant:

     4.1.1. Visorių Sodų 2-ojoje gatvėje numerius 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41;

     4.1.2. Visorių Sodų 3-iojoje gatvėje numerius 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;

     4.1.3. Visorių Sodų 4-ojoje gatvėje numerius 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

     4.1.4. Visorių Sodų 6-ojoje gatvėje numerius 3, 3, 4, 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 19, 23, 25;

       4.1.5. Visorių Sodų 7-ojoje gatvėje numerius 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

       4.1.6. Visorių Sodų 8-ojoje gatvėje numerius 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17;

       4.1.7. Visorių Sodų 9-ojoje gatvėje numerius 1, 1B, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 22;

       4.1.8. Visorių Sodų 10-ojoje gatvėje numerius 1, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32;

        4.1.9. Visorių Sodų 11-ojoje gatvėje numerius 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

      4.1.10. Visorių Sodų 12-ojoje gatvėje numerius 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19;

     4.1.11. Visorių Sodų 13-ojoje gatvėje numerius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20;

     4.1.12. Visorių Sodų 14-ojoje gatvėje numerius 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;

    4.1.13. Visorių Sodų 15-ojoje gatvėje numerius 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

    4.1.14. Visorių Sodų gatvėje 21 numerį;

    4.1.15. Noragiškių gatvėje numerius 12, 86;

  4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

      Tarybos sprendimas tarybos-R1662-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS