Dėl gatvių (Rietavo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. spalio 5 d. posėdžio protokolą Nr. 9-111/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms gatvėms Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Panerių seniūnijoje Rietavo, Žiežmarių, Ariogalos ir Vilkijos pavadinimus (pagal pridedamus planus). PANERIAI_ARIOGALOS PANERIAI_RIETAVO PANERIAI_VILKIJOS PANERIAI_ŽIEŽMARIŲ
  2. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Verkių seniūnijoje Visorių Sodų 1-osios gatvės pavadinimą į Arino gatvę ir patikslinti jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). VERKIAI_ARINO
  3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      3.1. Jaunučio (Verkių seniūnija); VERKIAI_JAUNUČIO

      3.2. Kurklių (Verkių seniūnija). VERKIAI_KURKLIŲ

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

     4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

     4.1.1. Jaunystės gatvėje numerius 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28J, 28K, 28L, 28M, 28N, 28P, 28R, 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30J, 39 (Panerių seniūnija); PANERIAI_ARIOGALOS PANERIAI_RIETAVO PANERIAI_VILKIJOS PANERIAI_ŽIEŽMARIŲ

      4.1.2. Kurklių gatvėje numerius 3, 5, 7 (Verkių seniūnija); VERKIAI_KURKLIŲ

     4.1.3. Plikakalnio gatvėje numerius 72, 74, 76, 84 (Panerių seniūnija); PANERIAI_VILKIJOS

   4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

      Tarybos sprendimas tarybos-R1692-22

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS