Dėl gatvių (Romualdo Marcinkaus ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos sprendimų pakeitimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2019 m. sausio 31 d. posėdžio protokolą Nr. 9-13/19(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Romualdo Marcinkaus, gatvės lentelėje rašyti R. Marcinkaus g., Matininkų, Juozapo Ambraziejaus, gatvės lentelėje rašyti J. Ambraziejaus g. (Naujininkų seniūnija); 1.1p-1 1.1p-2 1.1p-3 (1) 1.1p-3

1.2. Nikolajaus Krainskio, gatvės lentelėje rašyti N. Krainskio g., Bijutiškių (Naujosios Vilnios seniūnija); 1.2p-1 1.2p-2

1.3. Tarpupio, Pabalių, Lankų (Panerių seniūnija); 1.3p-1 1.3p-2

1.4. Dvarykščių (Pilaitės seniūnija). 1.4p

2.Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas ir geografines charakteristikas (pagal pridedamus planus):

2.1. Bilionių, Pragiedrulių Sodų 2-osios, Česlavo Kudabos, Laurų Sodų 7-osios, Laurų Sodų 8-osios, Karačiūnų Sodų 4-osios, Karačiūnų Sodų 7-osios, Karačiūnų Sodų 8-osios, Karačiūnų Sodų 9-osios, Karačiūnų Sodų 11-osios, Karačiūnų Sodų 12-osios (Antakalnio seniūnija); 2.1p-1 2.1p-2 2.1p-3 2.1p-4 2.1p-5 2.1p-6

2.2. J. Lelevelio, Kražių, Dainavos, Muitinės (Naujamiesčio seniūnija); 2.2p-1 2.2p-2 2.2p-3 2.2p-4

2.3. Senasalio, Sodelių, Ateities Sodų 1-osios, Eglinės Sodų 7-osios, Jūrotiškių, Gerviškių, Pempių Sodų (Naujosios Vilnios seniūnija); 2.3p-1 2.3p-2 2.3p-3 2.3p-4 2.3p-5 2.3p-6

2.4. Pirklių, Ižos, Rėvos (Panerių seniūnija); 2.4p-1 2.4p-2 2.4p-3 2.4p-4

2.5. Ceikinių (Šnipiškių seniūnija); 2.5p

2.6. Zyplių, Jono Puzino (Verkių seniūnija). 2.6p-1 2.6p-2

3.Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių miesto (Grigiškių seniūnija) Šaltinio gatvės ašinę liniją ir geografines charakteristikas (pagal pridedamus planus). 3p

4.Pakeisti :

4.1. Azerių gatvės pavadinimą į Azerų ir patikslinti jos geografines charakteristikas (Naujosios Vilnios seniūnija); 4.1p

4.2. J. Jablonskio gatvės pavadinimą į Jono Jablonskio, gatvės lentelėje rašyti Jono Jablonskio ir patikslinti jos geografines charakteristikas (Naujamiesčio seniūnija). 4.2p

5.Pavesti Miesto plėtros departamentui:

5.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

5.1.1. Liepkalnio gatvėje numerius, 121, 123, 125, 127, Salininkų gatvėje numerius 17, 19, 21, 23, 27, 27A, 29, 39 (Naujininkų seniūnija); 5.1.1p

5.1.2. Melioratorių gatvėje numerius 25, 27, 29, 29A, 33, 35, 45, 47, 61A (Naujininkų seniūnija); 5.1.2p

5.1.3. Liepkalnio gatvėje numerius 149, 151, 151A, 151B, 151C, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 (Naujininkų seniūnija); 5.1.3p

5.1.4. Zigmantiškių gatvėje numerius 19, 21, Galvės gatvėjė numerį 102, Jogėliškių gatvėje numerius 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40 (Panerių seniūnija); 5.1.4p

5.1.5. Salotės gatvėje numerius 61, 63, 65, 67 (Pilaitės seniūnija); 5.1.5p

5.1.6. Barsukynės gatvėje numerius 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11J, 11K, 11L, 11M, 11N, 11P, 11R, 11S (Antakalnio seniūnija); 5.1.6p

5.1.7. Juodojo kelio numerius 79B, 79C, 79H, 79J, 79K (Naujosios Vilnios seniūnija). 5.1.7p

5.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

6.Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-1849 „Dėl gatvių (Beržiškių ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2018-07-25 sprendimo Nr. 1661 pakeitimo“ 1.5 papunktį ir išdėstyti jį taip:

,,1.5. Kamojos, Bugo, Pripetės, Paliepių, Akmeniškių, Kalniškių, Laibiškių (Rasų seniūnija);“. 6-7p

7.Patikslinti Laibiškių gatvės geografines charakteristikas (Rasų seniūnija).

8.Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. 1-1994 „Dėl gatvių (Stanislovo Išoros ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų“ 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

,,1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus): Stanislovo Išoros, gatvės lentelėje rašyti S. Išoros g., Jano Benkovskio, gatvės lentelėje rašyti J. Benkovskio g., Eduardo Čaplinskio, gatvės lentelėje rašyti E. Čaplinskio g., Antano Mackevičiaus, gatvės lentelėje rašyti A. Mackevičiaus g., Vladislovo Nikoliajaus, gatvės lentelėje rašyti V. Nikoliajaus g., Jano Marčevskio, gatvės lentelėje rašyti J. Marčevskio g., Kazimiero Sičiuko, gatvės lentelėje rašyti K. Sičiuko g., Henriko Makoveckio, gatvės lentelėje rašyti H. Makoveckio g., Mečislavo Dormanovskio, gatvės lentelėje rašyti M. Dormanovskio g., Jokūbo Čechano, gatvės lentelėje rašyti J. Čechano g., Boleslovo Koliškos, gatvės lentelėje rašyti B. Koliškos g., Karolio Sipavičiaus, gatvės lentelėje rašyti K. Sipavičiaus g., Juliano Lesnevskio, gatvės lentelėje rašyti J. Lesnevskio g., Brolių Revkovskių, Alberto Liaskovičiaus, gatvės lentelėje rašyti A. Liaskovičiaus g., Tito Dalevskio, gatvės lentelėje rašyti T. Dalevskio g., Ignacijaus Zdanavičiaus, gatvės lentelėje rašyti I. Zdanavičiaus g., Raimundo Zemackio, gatvės lentelėje rašyti R. Zemackio, Juozapo Jablonskio, gatvės lentelėje rašyti Juozapo Jablonskio g. (Naujosios Vilnios seniūnija).“

 

Tarybos sprendimas  tarybos-R1651-19-D

Aiškinamasis raštas  AIŠKINAMASIS