Dėl gatvių (Saulašarių ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. birželio 7 d. posėdžio protokolą Nr. 9-93/18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Saulašarių (Antakalnio seniūnija);

1.2. Karužiškių (Naujininkų seniūnija);

1.3. Valų, Kartvelų, Galų, Kurdų, Azerių, Albanų (Naujosios Vilnios seniūnija);

1.4. Vainių, Lukonių, Rūdos (Panerių seniūnija);

1.5. Giesvės (Pašilaičių seniūnija);

1.6. Palemono, Kerniaus (Verkių seniūnija);

1.7. Vlado Putvinskio-Pūtvio, gatvės lentelėje rašyti V. Putvinskio-Pūtvio g. (naujamiesčio seniūnija).

2. Suteikti bevardei Vilniaus miesto savivaldybės alėjai Justiniškių seniūnijoje Sigito Gedos vardą (planas pridedamas).

3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

3.1. Lazdynų Pelėdo (Antakalnio seniūnija);

3.2. Amatų, Akmenų (Naujamiesčio seniūnija);

3.3. Nemėžėlės (Naujininkų seniūnija);

3.4. Bulgarų, Airių, Ašmenėlės, Uosių Sodų 15-oios, Uosių Sodų 17-osios, Uosių Sodų 18-osios, Uosių Sodų 19-osios, Uosių Sodų 20-osios, Uosių Sodų 21-osios (Naujosios Vilnios seniūnija);

3.5. Žarijų, Kazimiero Kontrimo, Akmenos (Panerių seniūnija);

3.6. Raisteniškių, Ryliškių (Pašilaičių seniūnija);

3.7. Argos (Pilaitės seniūnija).

Tarybos sprendimas

Aiškinamasis raštas