Dėl gatvių (Stanislovo Išoros ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. liepos 3 d. posėdžio protokolą Nr. 9-136/18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus): Stanislovo Išoros, gatvės lentelėje rašyti S. Išoros g., Jano Benkovskio, gatvės lentelėje rašyti J. Benkovskio g., Eduardo Čaplinskio, gatvės lentelėje rašyti E. Čaplinskio g., Antano Mackevičiaus, gatvės lentelėje rašyti A. Mackevičiaus g., Vladislovo Nikoliajaus, gatvės lentelėje rašyti V. Nikoliajaus g., Jano Marčevskio, gatvės lentelėje rašyti J. Marčevskio g., Kazimiero Sičiuko, gatvės lentelėje rašyti K. Sičiuko g., Henriko Makoveckio, gatvės lentelėje rašyti
    H. Makoveckio g., Mečislavo Dormanovskio, gatvės lentelėje rašyti M. Dormanovskio g., Jokūbo Čechano, gatvės lentelėje rašyti J. Čechano g., Boleslovo Koliškos, gatvės lentelėje rašyti
    B. Koliškos g., Karolio Sipavičiaus, gatvės lentelėje rašyti K. Sipavičiaus g., Juliano Lesnevskio, gatvės lentelėje rašyti J. Lesnevskio g., Brolių Revkovskių, Alberto Liaskovičiaus, gatvės lentelėje rašyti A. Liaskovičiaus g., Tito Dalevskio, gatvės lentelėje rašyti T. Dalevskio g., Ignacijaus Zdanavičiaus, gatvės lentelėje rašyti I. Zdanavičiaus g., Raimundo Zemackio, gatvės lentelėje rašyti R. Zemackio, Juozapo Jablonskio, gatvės lentelėje rašyti J. Jablonskio g. (Naujosios Vilnios seniūnija). 1p-1-VLKK 1p-2-VLKK
  2. Pakeisti Čigonų gatvės pavadinimą į Taboro (planas pridedamas) ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Naujininkų seniūnija). 2p
  3. Panaikinti Naujosios Vilnios seniūnijoje Taboro gatvės pavadinimą (planas pridedamas). 3p
  4. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Parko gatvės ašinę liniją (pagal pridedamą planą). 4p

AIŠKINAMASIS-2019-03 S1-91(1.7) (003) sprendimas-2019 VLKK patikrai galutinis variantas