DĖL GATVIŲ (STANISLOVO IŠOROS IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. liepos 3 d. posėdžio protokolą Nr. 9-136/18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms (pagal pridedamus planus): Stanislovo Išoros, gatvės lentelėje rašyti S. Išoros g., Jano Benkovskio vardą, gatvės lentelėje rašyti J. Benkovskio g., Eduardo Čaplinsko vardą, gatvės lentelėje rašyti E. Čaplinsko g., Antano Mackevičiaus, gatvės lentelėje rašyti A. Mackevičiaus g., Vladislovo Nikolajaus, gatvės lentelėje rašyti V. Nikolajaus g., Jano Marčevskio, gatvės lentelėje rašyti J. Marčevskio g., Kazimiero Sičiuko, gatvės lentelėje rašyti K. Sičiuko g., Henriko Makoveckio, gatvės lentelėje rašyti H. Makoveckio g., Mečislavo Dormanovskio, gatvės lentelėje rašyti M. Dormanovskio g., Jokūbo Čechano, gatvės lentelėje rašyti J. Čechano g., Boleslovo Kolyškos, gatvės lentelėje rašyti B. Kolyškos g., Karolio Sipavičiaus, gatvės lentelėje rašyti K. Sipavičiaus g., Julijano Lesnevskio, gatvės lentelėje rašyti J. Lesnevskio g., Brolių Revkauskų, Alberto Laskavičiaus, gatvės lentelėje rašyti A. Laskavičiaus g., Tito Daliausko, gatvės lentelėje rašyti T. Daliausko g., Ignoto Zdanavičiaus, gatvės lentelėje rašyti I. Zdanavičiaus g., Raimundo Zemackio, gatvės lentelėje rašyti R. Zemackio, Juozapo Jablanausko, gatvės lentelėje rašyti J. Jablanausko g. (Naujosios Vilnios seniūnija). 1p-1 1p-2
  2. Pakeisti Čigonų gatvės pavadinimą į Taboro (planas pridedamas) ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Naujininkų seniūnija). 2p
  3. Panaikinti Naujosios Vilnios seniūnijoje Taboro gatvės pavadinimą (planas pridedamas). 3p
  4. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Parko gatvės ašinę liniją (pagal pridedamą planą). 4p

 

AIŠKINAMASIS tarybos-R1648-18