Dėl gatvių (Strėvos ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. balandžio 5 d. posėdžio protokolą Nr. 9-54/18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Strėvos, Kelmytės (Naujininkų seniūnija); Dokumentas Dokumentas

1.2. Armėnų, Jono Černiaus, gatvės lentelėje rašyti J. Černiaus g., Juozo Gabrio, gatvės lentelėje rašyti J. Gabrio g. (Naujosios Vilnios seniūnija); Dokumentas Dokumentas Dokumentas

1.3. Povilo Matulionio, gatvės lentelėje rašyti P. Matulionio, Alsakių, Rapolo Jakimavičiaus, gatvės lentelėje rašyti R. Jakimavičiaus, Kudrionių (Panerių seniūnija); Dokumentas Dokumentas Dokumentas

1.4. Galšios, Vijos (Rasų seniūnija); Dokumentas

1.5. Martyno Knakfuso, gatvės lentelėje rašyti M. Knakfuso (Verkių seniūnija). Dokumentas

2. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Salų kaime Grigiškių seniūnijoje bevardei gatvei Varnėnų pavadinimą (planas pridedamas). Dokumentas

3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

3.1. Sidabro Kalno, Jono Karolio Chodkevičiaus (Fabijoniškių seniūnija); Dokumentas

3.2. Plikakalnio, Pauliaus Galaunės (Panerių seniūnija); Dokumentas Dokumentas

3.3. Avižienių (Pašilaičių seniūnija); Dokumentas

3.4. Geryčių (Pilaitės seniūnija); Dokumentas

3.5. Naručio (Rasų seniūnija); Dokumentas

3.6. Geranainių, Šalčininkų, Dubičių, Tabariškių (Naujininkų seniūnija); Dokumentas

3.7. Visorių Sodų 12-osios, Visorių Sodų 13-osios, Visorių Sodų 15-osios, Grūšiakalnio, Ožkinių (Verkių seniūnija). Dokumentas Dokumentas Dokumentas

4. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių miesto (Grigiškių seniūnija) Mokyklos, Paupio ir Lentvario gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus). Dokumentas Dokumentas Dokumentas

Tarybos sprendimas

Aiškinamasis raštas