Dėl gatvių (Šventojo Florijono ir kitų) pavadinimų sutikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2019 m. lapkričio 27 d. posėdžio protokolą Nr. 9-143/19(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

     1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms (skersgatviui, aikštei) šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

     1.1. Šventojo Florijono (skveras, Naujamiesčio seniūnija); 1.1p

     1.2. Mozūrų, Mykolo Velykio (Naujosios Vilnios seniūnija); 1.2p-1 1.2p-2

     1.3. Derionių, Adomo Varno (Panerių seniūnija); 1.3p-1 1.3p-2

     1.4. Girmavos (Pilaitės seniūnija); 1.4p

     1.5. Odminių (skveras, Senamiesčio seniūnija). 1.5p

     2. Pakeisti Aldonos Makūnaitės gatvės pavadinimą į Albinos Makūnaitės ir patikslinti jos geografines charakteristikas (Panerių seniūnija). 2p

     3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

     3.1. Turgelių (Naujininkų seniūnija); 3.1p

     3.2. Karelų, Vlado Stašinsko, Kroatų, Samių (Naujosios Vilnios seniūnija); 3.2p-1 3.2p-2 3.2p-3 3.2p-4

     3.3. Grendavės, Rapolo Jakimavičiaus (Panerių seniūnija); 3.3p-1 3.3p-2

     3.4. Liubavos, Girdavos (Pilaitės seniūnija); 3.4p-1 3.4p-2

     3.5. Kintų (Šnipiškių seniūnija); 3.5p

     3.6. Tautvilo, Skersinės Sodų 8-osios, Skersinės Sodų 9-osios (Verkių seniūnija). 3.6p-1 3.6p-2

     4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

4.1.1. Juodupio gatvėje numerius 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 (Naujosios Vilnios seniūnija); 4.1.1p

4.1.2. Kaimynų gatvėje numerius 220, 220A, 220B, 220C, 220D, 220E, 220F, 220G, 220H, 220J, 220K, 220L, 220M, 220N, 220P, 220R (Panerių seniūnija); 4.1.2p

4.1.3. Aldonos Makūnaitės gatvėje numerius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14A, 16 (Panerių seniūnija); 4.1.3p

4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1655-2020

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS