Dėl gatvių (Vievio ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2022-02-02 sprendimo Nr. 1-1301 pakeitimo

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. sausio 31 d. posėdžio protokolą Nr. 9-10/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardei Vilniaus miesto Panerių seniūnijos gatvei Vievio pavadinimą (pagal pridedamą planą). PANERIAI_VIEVIO
  2. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

     2.1. Gvazdikų, Gvazdikų Sodų 10-osios, Gvazdikų Sodų 13-osios, Kairėnės (Antakalnio seniūnija); ANTAKALNIS_GVAZDIKŲ ANTAKALNIS_GVAZDIKŲ10OJI ANTAKALNIS_GVAZDIKŲ13OJI ANTAKALNIS_KAIRĖNĖS

  2.2. Gotų (Naujosios Vilnios seniūnija); NAUJOJI VILNIA_GOTŲ

      2.3. Auros (Pilaitės seniūnija). PILAITĖ_AUROS

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      3.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Kirtimų gatvėje numerius 67, ir 69 (Panerių seniūnija); PANERIAI_VIEVIO

   3.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

  1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. 1-1301 ,,Dėl skverų ir gatvių (Tauragės ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų“ ir išdėstyti 1 punktą taip:

        ,,1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto bevardėms viešoms erdvėms (pagal pridedamus planus):

           1.1. skverui Angelų Sargų pavadinimą (Žirmūnų seniūnija);

1.2. aikštei Artūro Sakalausko vardą (Naujamiesčio seniūnija);“.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1677-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS