Dėl gatvių (Zamečkavo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2019 m. birželio 10 d. posėdžio protokolą Nr. 9-56/19(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      1.1. Zamečkavo, Saidrų (Antakalnio seniūnija); 1.1p-1 1.1p-2

      1.2. Terešiškių, Gėlūnų (Naujininkų seniūnija); 1.2p-1 1.2p-2

     1.3. Ubiškių, Balčio, Abdono Korzono, gatvės lentelėje rašyti A. Korzono, Alberto Sveikovskio, gatvės lentelėje rašyti A. Sveikovskio, Jano Bulhako, gatvės lentelėje rašyti J. Bulhako, Vilhelmo Zacharčiko, gatvės lentelėje rašyti V. Zacharčiko, Sofijos Urbonavičiūtės-Subačiuvienės, gatvės lentelėje rašyti S. Urbonavičiūtės-Subačiuvienės, Poškonių (Panerių seniūnija); 1.3p-1 1.3p-2 1.3p-3 1.3p-4

      1.4. Tomo Mano, gatvės lentelėje rašyti T. Mano, Baltynės (Pilaitės seniūnija); 1.4p-1 1.4p-2

      1.5. Ropėnų (Rasų seniūnija); 1.5p

      1.6. Erdvilo, Sprudeikos, Karigailos (Verkių seniūnija). 1.6p-1 1.6p-2 1.6p-3

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas ir geografines charakteristikas (pagal pridedamus planus):

      2.1. Kalvos (Antakalnio ir Rasų seniūnijos); 2.1p

      2.2. Lucko (Fabijoniškių seniūnija); 2.2p

      2.3. Žiūrų, Daškūnų, Kaminkelio (Naujininkų seniūnija); 2.3p-1 2.3p-2 2.3p-3

      2.4. Kiminų, Šiaurės, Liepto, M. Balinskio, A. Kulviečio (Naujosios Vilnios seniūnija); 2.4p-1 2.4p-2 2.4p-3 2.4p-4

      2.5. Adomo Galdiko, Balio Buračo, Ugniagesių, Šešėlių (Panerių seniūnija); 2.5p-1 2.5p-2 2.5p-3 2.5p-4

      2.6. Svirno (Rasų seniūnija); 2.6p

      2.7. Palemono, Netimero, Vito Gerulaičio, Kazio Ulvydo, Augusto Roberto Niemio, Melkio, Dvariškių, Dausprungo, Narimanto, Tautvilo, Butauto (Verkių seniūnija); 2.7p-1 2.7p-2 2.7p-3 2.7p-4 2.7p-5 2.7p-6

      2.8. Lauknos, Trempų (Pilaitės seniūnija); 2.8p

      2.9. Riterių (Žirmūnų seniūnija). 2.9p

  1. Panaikinti:

      3.1. Žvirblių gatvės pavadinimą ir jos geografines charakteristikas (Naujosios Vilnios seniūnija, Vilniaus m.); 3.1p

      3.2. Kalvelių gatvės pavadinimą ir jos geografines charakteristikas (Naujininkų seniūnija, Vilniaus m.); 3.2p

      3.3. Varnėnų gatvės pavadinimą ir jos geografines charakteristikas (Grigiškių seniūnija, Salų k.). 3.3p

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

      4.1.1. Antano Juškos gatvėje numerius 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29  (Naujininkų seniūnija); 4.1.1p

      4.1.2. Liepkalnio gatvėje numerius 192C, 192D, 194 (Rasų seniūnija); 4.1.2p

     4.1.3. Liepkalnio gatvėje numerius 149, 151, 151A, 151B, 151C, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 (Naujininkų seniūnija).

     4.2. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams pakeitimo Kalvelių gatvėje numeriams 1, 5 (Naujininkų seniūnija). 4.2p

    4.3. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1652-19

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS