Dėl kilnojamųjų tinklų bei pirmos grupės nesudėtingų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektų peržiūros

Kadangi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Įstatymas) ir pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nuostatas elektros tinklai iki 110 kV, ryšių ir šviesolaidiniai kabeliai, vidutinio ir mažo slėgio gamtinių dujų skirstomieji dujotiekiai yra kilnojamieji daiktai ir jiems netaikomi Įstatymo reikalavimai, o pirmos grupės nesudėtingų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ne kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje, ne kultūros paveldo vietovėje statybai jokios Įstatyme nustatytos procedūros (jų tarpe ir rašytiniai pritarimai projektams) neatliekamos, Miesto plėtros departamentas informuoja, kad elektros tinklų iki 110 kV, ryšių ir šviesolaidinių kabelių, vidutinio ir mažo slėgio gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių, pirmos grupės nesudėtingų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ne kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje, ne kultūros paveldo vietovėje statybos (rekonstravimo) projektai Miesto plėtros departamente nebus priimami peržiūrai.