Dėl medžių ties Z. Sierakausko g. 25

Atsižvelgus į daugiabučių gyvenamųjų namų Z. Sierakausko g. 25 Vilniuje statybos projektą, remiantis parengtu želdinių pertvarkymo planu ir arboristinėmis išvadomis (ekspertizę atliko sertifikuotas arboristas Renaldas Žilinskas) bei vietoje atlikus medžių apžiūrą, praėjusių metų pabaigoje buvo išduotas leidimas pašalinti septynias – 60, 50, 58, 50, 52, 36, 58 cm skersmens – blogos būklės, tarp gatvės ir naujai pastatyto pastato augančias liepas, atsodinant jas naujais medžiais; taip pat pašalinti tris – 68, 58, 95 cm skersmens – giliau kieme augančias, blogos būklės, puvinio pažeistas, pavojingai pasvirusias tuopas, keliančias grėsmę žmonėms, bei statiniams.

Leidimas buvo išduotas po pakartotinio statytojų kreipimosi. Statytojas sumokėjo atkuriamąją medžių vertę, taip pat palei visą sklypo perimetrą įsipareigojo pasodinti naujus medžius. Numatyta sodinti septynias liepas (lot. Tilia cordata Corinthian), 25–30 cm apimties (8–10 cm skersmens).

Prie gatvės buvo galima išsaugoti keturias senąsias liepas, sklypo viduje yra senų klevų.