Dėl nenumatytų aplinkybių atsakant į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pasiūlymus

Dėl viruso COVID-19 grėsmės, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis, darbą organizuojame nuotoliniu būdu. Apgailestaujame, kad dėl didelio pasiūlymų kiekio ir ribotų galimybių nustatytais terminais nebus atsakyta į visus pateiktus pasiūlymus, prašymus ir skundus.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ 6.4.2 papunkčiu informuojame, kad Jūsų pateikti pasiūlymai, prašymai ir skundai bus išnagrinėti ir į juos bus motyvuotai atsakyta. Užtikriname, kad BP derinimo procedūros nebus tęsiamos, kol nebus atsakyta į visus pareiškimus.

Audronė Noskaitienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamentas
Plėtros planavimo skyrius vyriausioji specialistė
Konstitucijos pr. 3 – 409
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2537
El. paštas audrone.noskaitiene@vilnius.lt