Dėl pavadinimo skverui suteikimo, Visorių sodų gatvės pavadinimo pakeitimo ir kai kurių gatvių ribų patikslinimo

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. gruodžio 7 d. posėdžio protokolą Nr. 9-144/22(1.1.29-T1) ir 2023 m. sausio 25 d. posėdžio protokolą Nr. 9-15/23(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto bevardžiam skverui Senamiesčio seniūnijoje Stanislovo Moniuškos vardą (pagal pridedamą planą). SENAMIESTIS_MONIUŠKOS
  2. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Verkių seniūnijoje esančios Visorių Sodų gatvės pavadinimą į Ventos (pagal pridedamą planą). VERKIAI_VENTOS
  3. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

    3.1. Žolyno (Antakalnio seniūnija); ANTAKALNIS_ŽOLYNO

      3.2. Juliškių (Panerių seniūnija); PANERIAI_JULIŠKIŲ

 3.3. K. Vanagėlio (Senamiesčio seniūnija). SENAMIESTIS_VANAGĖLIO

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimas tarybos-R1694-23-L

Aiškinamasis raštas Aiškinamasis