DĖL PLIATERIŲ TAKO, GATVIŲ (KOPENHAGOS IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2023 m. lapkričio 21 d. protokolą Nr. 9-132/23(1.1.29E-TAR), 2023 m. gruodžio 20 d. protokolą Nr. 9-142/23(1.1.29E-TAR) ir 2024 m. sausio 16 posėdžio protokolą Nr. 9-6/24/(1.1.29E-TAR), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardžiam takui Vilniaus mieste Senamiesčio seniūnijoje Pliaterių vardą (pagal pridedamą planą).
  2. Suteikti bevardėms gatvėms Vilniaus mieste šiuos vardus:

      2.1. Kopenhagos – Justiniškių seniūnijoje (pagal pridedamą planą); JUSTINIŠKĖS_KOPENHAGOS

      2.2. Krūmynų – Panerių seniūnijoje (pagal pridedamą planą); PANERIAI_KRŪMYNŲ

      2.3. Astrų – Naujosios Vilnios seniūnijoje (pagal pridedamą planą). NAUJOJI VILNIA_ASTRŲ

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      3.1. Afindevičių (Grigiškių seniūnija); GRIGIŠKĖS_AFINDEVIČIŲ

      3.2. Kunigiškių (Grigiškių seniūnija). GRIGIŠKĖS_KUNIGIŠKIŲ

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      4.1. Katiliškių (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_KATILIŠKIŲ

    4.2. Pinavijų, Linų, Šatrininkų (Naujosios Vilnios seniūnija); NAUJOJI VILNIA_LINŲ NAUJOJI VILNIA_PINAVIJŲ NAUJOJI VILNIA_ŠATRININKŲ

      4.3. Jono Kuprionio, Gariūnų akl., (Panerių seniūnija); PANERIAI_KUPRIONIO

      4.4. Svylos (Rasų seniūnija); RASOS_SVYLOS

      4.5. Deltuvos (Šeškinės seniūnija); ŠEŠKINĖ_DELTUVOS

      4.6. Vaduvos (Vilkpėdės seniūnija). PANERIAI_VADUVOS

      5. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      5.1. parengti Justiniškių seniūno įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Talino gatvėje numerį 2F, Rygos gatvėje numerius 56, 58, 60, 62;

    5.2. parengti Panerių seniūno įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Naujasodžio gatvėje numerius 18E, 18F, 18G, 18H, 18J, 18K, 18L, 18M, 18N, 18P, 18R, 18S, 18T, 18U, 18V, 18Z;

    5.3. parengti Naujosios Vilnios seniūno įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Azerų gatvėje numerį 66A;

      5.4. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimo projektas  tarybos-R1704-D

Aiškinamasis raštas Aiškinamasis-1704