Dėl skverų ir gatvių (Radviliškio ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. vasario 23 d. posėdžio protokolą Nr. 9-22/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto bevardžiams skverams (pagal pridedamus planus):

1.1. Vazų vardą (Senamiesčio seniūnija); SENAMIESTIS_VAZŲ

1.2. Adolfo Ramanausko vardą (Žirmūnų seniūnija). ŽIRMŪNAI_RAMANAUSKO

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      2.1. Radviliškio, Kuršėnų (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_KURŠĖNŲ NAUJININKAI_RADVILIŠKIO

      2.2. Žintų (Pilaitės seniūnija). PILAITĖ_ŽINTŲ

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

    3.1. Rodūnios Sodų 6-osios, Rodūnios Sodų 11-osios, Rodūnios Sodų 12-osios ir Rodūnios Sodų 13-osios (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_SODŲ6OJI NAUJININKAI_SODŲ11OJI NAUJININKAI_SODŲ12OJI NAUJININKAI_SODŲ13OJI

      3.2. Laumėnų, Kernavės (Šnipiškių seniūnija). ŠNIPIŠKĖS_KERNAVĖS ŠNIPIŠKĖS_LAUMĖNŲ

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

   4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant:

    4.1.1. Rodūnios Sodų 6-ojoje gatvėje numerius 16 ir 22, Rodūnios Sodų 12-ojoje gatvėje numerius 24 ir 26, Rodūnios Sodų 13-ojoje gatvėje numerius 7, 9 ir 11, Rodūnios kelyje numerius 15, 15A, 15B, 19, 21, 23, 27, 29, 29A, 29B, 29C, 29D ir 43, Dariaus ir Girėno gatvėje numerius 88, 90, 90A, 92, 94, 96 ir 98 (Naujininkų seniūnija);

     4.1.2. Sudargo gatvėje numerius 46, 48, 50, 50A, 50B, 50C, 52, 54, 56, 58, 60, 60B, 60C, 60D, 60E, 64A, 64B, 64C, 64D, 64E ir 64F (Pilaitės seniūnija);

  4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Sprendimas tarybos-R1681-22 (1)-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS