Dėl skverų ir gatvių (Tauragės ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokolą Nr. 9-174/21(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto bevardžiams skverams (pagal pridedamus planus):
    • Artūro Sakalausko vardą (Naujamiesčio seniūnija); sakalausko
    • Angelų Sargų pavadinimą (Žirmūnų seniūnija). angel-sargu
  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      2.1. Tauragės (Panerių ir Naujininkų seniūnijos); taurages-jurbarko

      2.2. Jurbarko (Naujininkų seniūnija). taurages-jurbarko

  1. Pakeisti Verkių seniūnijoje (pagal pridedamą planą) Skersinės Sodų 6-osios gatvės pavadinimą į Marcelijaus Martinaičio ir patikslinti jos geografines charakteristikas. martinaičio
  2. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      4.1. Kazio Bradūno (Fabijoniškių seniūnija); braduno

      4.2. Konstantino Ostrogiškio, Pietinės (Panerių seniūnija); ostrogiškio, pietine

      4.3. Lautės (Pilaitės seniūnija). lautės

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      5.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant:

      5.1.1. Fabriko gatvėje numerius 78, 80 (Panerių seniūnija);

     5.1.2. Eišiškių plente numerius 211, 213, 215, 217, 219, 219A, 219B, 219C, 219D, 219E, 219F, 219G, 221, 223, 225, 225A, 227, 229, 231, 233, 235 (Panerių ir Naujininkų seniūnijos);

    5.1.3. Skersinės Sodų 6-ojoje gatvėje aštuoniasdešimt keturis numerius (Verkių seniūnija);

      5.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1675-22-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS