Dėl skverų (Šv. Stepono ir kito), gatvių (Karlo Gustavo Emilio Manerheimo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. 1-157 pakeitimo

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. kovo 29 d. posėdžio protokolą Nr. 9-53/20(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės skverams šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      1.1. Šv. Stepono (Naujamiesčio seniūnija); NAUJAMIESTIS_SV. STEPONO_skv

      1.2. Šv. Onos (Senamiesčio seniūnija). SENAMIESTIS_SV. ONOS _skv

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      2.1. Karlo Gustavo Emilio Manerheimo (Viršuliškių seniūnija); VIRSULISKES_Manerheimo

      2.2. Nevardo (Verkių seniūnija). VERKIAI_VERDINGIO

  1. Pakeisti Verkių seniūnijoje Visorių Sodų 21-osios gatvės pavadinimą į Verdingio ir patikslinti jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). VERKIAI_VERDINGIO
  2. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Gaurių gatvės ašinę liniją Panerių seniūnijoje (pagal pridedamą planą).
  3.  Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

   5.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant:

       5.1.1. Visorių Sodų 21-ojoje gatvėje numerius 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 19 (Verkių seniūnija);

       5.1.2. Kazio Borutos gatvėje numerius 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (Verkių seniūnija);

       5.1.3. Viršuliškių skersgatvyje numerius 81, 89, 91, 91A, 93, 93A, 99A, 99B (Viršuliškių seniūnijoje);

     5.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

        6.  Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 1-157 „Dėl gatvių (Onos Šimaitės ir kitų) pavadinimų pakeitimo, suteikimo ir jų ribų bei Tarybos sprendimo pakeitimo“ 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

     ,,4. Suteikti takui Senamiesčio seniūnijoje Česlovo Milošo vardą (pagal pridedamą planą).“SENAMIESTIS_MILOSAS

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1666-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS