Dėl skverų, tako, tiltų pavadinimų ir gatvių (Mortos Zauniūtės ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2023 m. rugsėjo 5 d. posėdžio protokolą Nr. 9-96/23(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardžiams skverams Vilniaus mieste:

1.1. Juozapo Montvilos vardą, Senamiesčio seniūnijoje (pagal pridedamą planą); SENAMIESTIS_MONTVILOS

1.2. Perkūno pavadinimą, Pašilaičių seniūnijoje (pagal pridedamą planą). PAŠILAIČIAI_PERKŪNO

  1. Suteikti bevardžiam takui Vilniaus miesto Šnipiškių seniūnijoje Plytdegių pavadinimą (pagal pridedamą planą). ŠNIPIŠKĖS_PLYTDEGIŲ
  2. Suteikti bevardžiams tiltams Vilniaus mieste šiuos pavadinimus :

  3.1. Baltasis (unikalus Nr. 4400-6065-3683) Šnipiškių, Naujamiesčio seniūnijose (pagal pridedamą planą); ŠNIPIŠKĖS_BALTASIS TILTAS

  3.2. Vingio (unikalus Nr. 4400-6053-8538) Vilkpėdės, Žvėryno seniūnijose (pagal pridedamą planą). ŽVĖRYNAS_VINGIO TILTAS

  1. Suteikti bevardėms gatvėms Vilniaus mieste šiuos vardus:

      4.1. Mortos Zauniūtės Pilaitės seniūnijoje (pagal pridedamą planą); PILAITĖ_MORTOS ZAUNIŪTĖS

      4.2. Viliaus Pėteraičio Pilaitės seniūnijoje (pagal pridedamą planą). PILAITĖ_VILIAUS PĖTERAIČIO

  1. Pakeisti Vilniaus mieste šiuos gatvių pavadinimus (pagal pridedamus planus):

   5.1. Ežerėlių gatvės pavadinimą (Antakalnio seniūnijoje) į Antano Terlecko vardą ir patikslinti jos geografines charakteristikas; ANTAKALNIS_ANTANO TERLECKO

   5.2. Juodvarnių Sodų 21-osios gatvės pavadinimą (Antakalnio seniūnijoje) į Varnėnų ir patikslinti jos geografines charakteristikas; ANTAKALNIS_VARNĖNŲ

      5.3. Visorių Sodų 19-osios gatvės pavadinimą (Verkių seniūnijoje) į Punto ir patikslinti jos geografines charakteristikas. VERKIAI_PUNTO

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

      6.1. Gamyklos (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_GAMYKLOS

      6.2. Keltų (Naujosios Vilnios seniūnija); NAUJOJI VILNIA_KELTŲ

  1. Panaikinti Vilniaus miesto Verkių seniūnijoje Galuklonių gatvės pavadinimą ir jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). VERKIAI_NAIKINAMA GALUKLONIŲ
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

     8.1. parengti Pilaitės seniūno įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Narkyčių gatvėje numerius 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 21J, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 24H, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 27H, 27J, 27K, 27L, 27M, 27N, 27P;

    8.2. parengti Pilaitės seniūnijos seniūno įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Knypavos gatvėje numerius 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29J, 29K, 29L, 29M, 29N, 29P, 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31J, 31K, 31L, 31M, 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33J, 33K, 33L, 35, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E;

   8.3. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimas tarybos-R1699-D

Aiškinamasis raštas aiskinamasis