Dėl takų, aikštės ir gatvių (Auktumo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. gegužės 25 d. posėdžio protokolą Nr. 9-65/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto bevardžiams takams (pagal pridedamus planus):
  2. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto bevardei aikštei Senamiesčio seniūnijoje Tymo pavadinimą (pagal pridedamą planą).SENAMIESTIS_TYMO
  3. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto bevardei gatvei Pilaitės seniūnijoje Auktumo pavadinimą (pagal pridedamą planą).PILAITĖ_AUKTUMO
  4. Pakeisti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių pavadinimus (pagal pridedamus planus):

  4.1. Kijevo į Kyjivo ir patikslinti jos geografines charakteristikas (Naujosios Vilnios seniūnija);NAUJOJI VILNIA_KYJIVO_su adresais

      4.2. Babinių Sodų 18-osios į Delčios ir patikslinti jų geografines charakteristikas (Verkių seniūnija).VERKIAI_DELČIOS

  1. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Mikalojaus Husoviano gatvės ašinę liniją (pagal pridedamą planą).ANTAKALNIS_HUSOVIANO
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1685-22-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS