Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

DĖL TRISPALVĖS VARDO SUTEIKIMO ALĖJAI IR JOS RIBŲ

       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos   aprašo  ir  Pavadinimų   gatvėms,   pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą į Trispalvės alėja (planas pridedamas) ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas (Senamiesčio seniūnija), gatvės lentelėje rašyti Trispalvės alėja. VM gatvių išdėstymo planas-prieš; VM gatvių išdėstymo planas-po
  2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto tarybos 1998 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. 129 „Dėl vardų suteikimo Vilniaus gatvėms ir tiltui“ 6 punktą.

 

Tarybos sprendimas TS-Trispalvės;

Aiškinamasis raštas AR.