Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir ją sudarančių gyvenamųjų vietovių administracinės ribos tikslinimo

Rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-06 įsakymas Nr. 30-1063 ,,Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų schemos ir ją sudarančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų plano rengimą“.

Rengimo tikslai:

  • parengti apie 40060 ha administracinio vieneto Vilniaus miesto savivaldybės ribų schemą M 1:50 000, kurioje nurodomos gyvenamosios vietovės (Vilniaus miestas, Grigiškių miestas, Salų kaimas ir Neravų kaimas) ir jų teritorijų ribos;
  • schemos rengimo tekstinėje dalyje nurodyti visų žemės sklypų, nekilnojamojo turto objektų ir gatvių (kelių), esančių prie administracinės savivaldybės ribos, aprašą;
  • schemos grafinėje dalyje išskirti žemės sklypus ir nekilnojamojo turto objektus, kuriuos kerta esama Vilniaus miesto savivaldybės administracinė riba;
  • parengti Vilniaus miesto savivaldybę sudarančių gyvenamųjų vietovių – Vilniaus miesto, Grigiškių miesto, Salų kaimo ir Neravų kaimo planą M 1:10 000.

Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222. (organizatoriaus atsakingas asmuo Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus vyr. specialistė Rimutė Beniulienė, te. (8 5) 211 2474)

Rengėjai: SĮ „Vilniaus planas“, įmonės kodas 123615345, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2446, faks.(8 5) 211 2445, el. paštas [email protected] ir Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, įmonės kodas 120093212, Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, Vilnius, tel. 8 626 10064, el. paštas [email protected].

Apie organizuojamą gyventojų apklausą dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų schemos M 1:50 000 ir ją sudarančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų plano M 1:10 000, juos supažindinant su rengiama schema ir planu, schemos ir plano svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus paskelbta vėliau.