Dėl Vingrių skvero ir gatvių (Dovo Zauniaus ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2020 m. gegužės 25 d. posėdžio protokolą Nr. 9-73/20(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Senamiesčio seniūnijos skverui Vingrių pavadinimą (pagal pridedamą planą). SENAMIESTIS_VINGRIAI
  2. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

2.1. Dovo Zauniaus (Naujosios Vilnios seniūnija); N. VILNIA_D. ZAUNIUS

2.2. Broniaus Oškinio (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_OSKINIS

2.3. Oršos (Šnipiškių seniūnija). SNIPISKES_ORSA

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

3.1. Vaikų (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_VAIKU

3.2. Kazimiero Jokanto, Grendavės (Panerių seniūnija); PANERIAI_GRENDAVE PANERIAI_JOKANTAS

3.3. Vaivadiškių, Pakonių, Daubarų, Kasmiškių, Pūstalaukio, Vidautiškių, Augustų (Pašilaičių seniūnija); PASILAICIAI_DAUBARAI PASILAICIAI_VAIVADISKES PASILAICIAI_AUGUSTU

3.4. Gerdenio (Verkių seniūnija). VERKIAI_GERDENIS

  1. Panaikinti Skomanto gatvės pavadinimą Verkių seniūnijoje (pagal pridedamą planą).
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

 

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1659

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS