Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams

Vadovaudamasi Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 8.2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013-12-17 įsakymu Nr. 1P- (1.3.)-406 ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (gatvei tarp Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės tiesti Vilniaus mieste) procedūros pradžios“ pradedamas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams tikslas – paimti visuomenės poreikiams iš savininkų žemės sklypus ar jų dalis Gedimino Baravyko g. 4A, 4 ir 10, keliui (gatvei) įrengti.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius). Daugiau informacijos teiraukitės Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio vedėjos Vaidos Masytės-Pavasarienės, tel. (8 5) 211 2462 , el. paštas vaida.masyte@vilnius.lt.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Tyrinėjimų skyriaus darbo vadovės Genovaitės Kederienės, tel. (8 37) 228 109, faks. (8 37) 205 227, el. paštas genovaite.kederiene@kelprojektas.lt.

Apie viešo svarstymo laiką ir vietą informuosime vėliau.