Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Gauta informacija dėl Vilniaus miesto Inovacijų pramonės parko plėtros plano

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845, 8 706 64 868,
faks. 8 706 64 762, el. p. kanc@ukmin.lt, http://ukmin.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkui 2018-03- Nr. (22.4-63)-
Į 2018-02-09 Nr. 14
Kopija:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

DĖL VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKO PLĖTROS PLANO

Atsakydami į 2018 m. vasario 9 d. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko raštą Nr. 14 informuojame, kad Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planas patvirtintas 2018 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-142.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas, 1 lapas.

2. Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planas, 30 lapų.

Ūkio viceministras Gintaras Vilda


Lietuvos Respublikos ūkio ministras

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

2018 m. kovo 14 d. Nr. 4-142
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos ribų nustatymo ir įgaliojimų suteikimo“ 2 punktu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planą (pridedama).

Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

SUDERINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2018-02-07 sprendimu Nr. 1-1336


Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planą žiūrėti čia