Informacija apie atrankos išvadą (PAV) dėl sandėlio Kadriškių k. statybos poveikio aplinkai vertinimo

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL SANDĖLIO KADRIŠKIŲ K., VILNIAUS M. SAV. STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:
UAB „IBC logistika“, Palangos g. 4, Vilnius, tel. +370 620 51215

PŪV pavadinimas:
sandėlio Kadriškių k., Vilniaus m. sav. statyba.

PŪV vieta:
Krautuvių g. 37, Panerių sen., Vilniaus m. sav.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada:
Aplinkos apsaugos agentūra 2017-06-23 raštu Nr. (28.7)A4-6620 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV poveikis aplinkai vertinimas neprivalomas.
(http://gamta.lt/file/SKMBT_36170627103600.pdf)

Susipažinti su informacija apie PŪV galima:
per 10 d. d. nuo šio skelbimo: UAB „IBClogistika“, Palangos g. 4, Vilnius, tel. +370 620 51215.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti:
per 20 d. d. nuo šio skelbimo: Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 7066 2008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su atrankos išvada beidokumentais galima:
per 10 d. d. nuo šio skelbimo:
UAB „IBC logistika“, Palangos g. 4, Vilnius, tel. +370 620 51215,
arba Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 7066 2008

(http://gamta.lt/files/Informacija_PAVa_Sand%C4%97lio_projektas_Kadriskes_01.pdf)