Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie galimybę gauti paramą Senamiesčio gyventojams ir pastatų savininkams, pageidaujantiems tvarkyti savo pastatų išorę ar jų aplinką

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017.10.11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino paramos kultūros paveldo statinių, išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros paveldo vertybės – Vilniaus miesto senamiesčio (u. k. kultūros paveldo registre 10673), išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis bus skiriamas iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų. Senamiesčio pastatų savininkai, pageidaujantys gauti paramą pastatų išorės tvarkybai, turi pateikti paraišką iki 2018 m. spalio 1 d.

Detali informacija pateikiama:
http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/