Informacija apie galimybę gauti paramą Senamiesčio gyventojams ir pastatų savininkams, pageidaujantiems tvarkyti savo pastatų išorę ar jų aplinką

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017.10.11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino paramos kultūros paveldo statinių, išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros paveldo vertybės – Vilniaus miesto senamiesčio (u. k. kultūros paveldo registre 10673), išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis bus skiriamas iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų. Senamiesčio pastatų savininkai, pageidaujantys gauti paramą pastatų išorės tvarkybai, turi pateikti paraišką iki 2018 m. spalio 1 d.

Detali informacija pateikiama:
http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/