Informacija apie parengtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai atlikti) projektas (toliau – Projektas).

 

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyresnioji specialistė Daiva Tenikaitytė, tel. (8 5) 211 24 66, el. paštas [email protected].

 

Projekto rengėjas – UAB „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102,  LT-09601, Vilnius, atsakingas asmuo – geografė Vida Bujauskienė, el. pastas [email protected].

 

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-06-13 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P-271-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (Kernavės gatvės rekonstrukcijai) procedūros pradžios“.

 

Projekto teritorija –  apie 0,1388 ha dydžio teritorija, įskaitant 0,041 ha žemės sklypą, esantį adresu Kernavės g. 22 (kadastro Nr. 0101/0032:177), (numatoma paimti visuomenės poreikiams sklypo dalis apie 0,0022 ha ) ir 0,038 ha žemės sklypą, esantį adresu Kernavės g. (kadastro Nr. 0101/0032:34) (numatoma paimti visuomenės poreikiams sklypo dalis apie 0,0015 ha ).

 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus padalijimo būdu:  žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0032:177) padalyti į du suformuojant 22 kv. m ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir 388 kv. m ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą; žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0032:34) padalyti į du suformuojant 15 kv. m ploto paimamą visuomenės poreikiams sklypą ir 365 kv. m ploto visuomenės reikmėms nereikalingą sklypą.

 

Susipažinti su parengtu Projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2022 m. balandžio 29 d. iki 2022 m. gegužės 13 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-38118. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.