Informacija apie parengto Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano viešinimą

Informuojame, kad gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Antrojo teritorijų planavimo priežiūros skyriaus 2019 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. 2D-15544 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikrinimo nutraukimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešina parengtą Bendrąjį planą.

Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiami www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir http://www.tpdris.lt.


Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt). Papildomai informaciją teikia: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas Mindaugas Pakalnis tel. (8 5) 211 2529, el. p. mindaugas.pakalnis@vilnius.lt, Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8 5) 211 2756, el.p. jolita.bernataviciene@vilnius.lt, architektė Audronė Noskaitienė tel. (8-5) 211 2537 el.p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt.


Plano rengėja
:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 211 2446, el. p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, tel. nr. (8 5) 211 2450, el. p. mindaugas.grabauskas@vplanas.lt.


Supažindinimo tvarka:
visuomenė gali susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. kovo 6 d. Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


Vieša ekspozicija
– Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, II – o aukšto vestibiulyje nuo 2020 m. vasario 14 d. iki 2020 m. kovo 6 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriuje (Konstitucijos pr. 3 Vilnius), kreiptis į Jolitą Bernatavičienę, Audronę Noskaitienę arba Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), kreiptis į projekto vadovą Mindaugą Grabauską).


Viešas susirinkimas
, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano sprendiniais, įvyks 2020 m. kovo 6 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Konstitucijos pr. 3  (II aukštas).


Pasiūlymų teikimas:
pasiūlymus dėl bendrojo plano pateikti raštu planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. p. savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt teisės aktų nustatyta tvarka iki viešo susirinkimo pabaigos (2020 m. kovo 6 d.).

 


Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai »