Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą dėl rengiamo detaliojo plano „Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano koregavimas“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

1. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2528 el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt; iniciatorius – UAB „Eriadas“ Dvaro g. 123A, tel. (8-41) 399 423, el. p. info@eriadas.lt , www.eriadas.lt

2. Detaliojo plano pavadinimas – Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano koregavimas.

3. Detaliojo plano vieta – Lietaus g. 12 ir Lietaus g. 14, Lazdynų sen., Vilnius.

4. Planavimo uždaviniai – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-950 „Dėl teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus Lietaus g. 12 (kadastro Nr. 0101/0068:2189) ir Lietaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0068:2188) į vieną sklypą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

5. SPAV sublektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą ir pateikę išvadas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento 2017-04-06 išvada dėl SPAV atrankos Nr. 2.10-3995 (16.8.9.10.11) – SPAV neprivalomas; Aplinkos apsaugos agentūros 2017-03-07 išvada dėl SPAV atrankos Nr. (28.7)-A4-2406 SPAV neprivalomas; Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriaus 2017-02-13 išvada dėl SPAV atrankos Nr.(129-V)2V-151 – SPAV neprivalomas; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus 2017-02-10 išvada dėl SPAV atrankos Nr. A178-2/17(2.3.1.3-UK) – SPAV neprivalomas.

6. Motyvai ir planavimo organizatoriaus išvadą dėl SPAV – atsižvelgdamas į SPAV subjektų, išnagrinėjusių SPAV atrankos dokumentą, išvadas, kad SPAV neprivalomas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, atstovaujantis planavimo organizatorių, 2017-04-25 priėmė išvadą Nr. A51-25916/17-(2.15.1.21-MP2), kad SPAV nebus atliekamas.

7. Išsamiau susipažinti su SPAV subjektų išvadomis ir SPAV atrankos dokumentuper 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos galima pas planavimo iniciatorų 1 punkte nurodytais adresais ir kontaktais bei jų interneto svetainėje.

SPAV dokumentas atsisiųsti