Informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą dėl rengiamo detaliojo plano „Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano koregavimas“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

1. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2528 el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt; iniciatorius – UAB „Eriadas“ Dvaro g. 123A, tel. (8-41) 399 423, el. p. info@eriadas.lt , www.eriadas.lt

2. Detaliojo plano pavadinimas – Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano koregavimas.

3. Detaliojo plano vieta – Lietaus g. 12 ir Lietaus g. 14, Lazdynų sen., Vilnius.

4. Planavimo uždaviniai – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-950 „Dėl teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus Lietaus g. 12 (kadastro Nr. 0101/0068:2189) ir Lietaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0068:2188) į vieną sklypą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

5. SPAV sublektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą ir pateikę išvadas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamento 2017-04-06 išvada dėl SPAV atrankos Nr. 2.10-3995 (16.8.9.10.11) – SPAV neprivalomas; Aplinkos apsaugos agentūros 2017-03-07 išvada dėl SPAV atrankos Nr. (28.7)-A4-2406 SPAV neprivalomas; Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriaus 2017-02-13 išvada dėl SPAV atrankos Nr.(129-V)2V-151 – SPAV neprivalomas; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus 2017-02-10 išvada dėl SPAV atrankos Nr. A178-2/17(2.3.1.3-UK) – SPAV neprivalomas.

6. Motyvai ir planavimo organizatoriaus išvadą dėl SPAV – atsižvelgdamas į SPAV subjektų, išnagrinėjusių SPAV atrankos dokumentą, išvadas, kad SPAV neprivalomas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, atstovaujantis planavimo organizatorių, 2017-04-25 priėmė išvadą Nr. A51-25916/17-(2.15.1.21-MP2), kad SPAV nebus atliekamas.

7. Išsamiau susipažinti su SPAV subjektų išvadomis ir SPAV atrankos dokumentuper 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos galima pas planavimo iniciatorų 1 punkte nurodytais adresais ir kontaktais bei jų interneto svetainėje.

SPAV dokumentas atsisiųsti