Informacija apie žemės sklypo adresas Giraitės g. 1A (kadastro Nr. 0101/0052:85) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo adresas Giraitės g. 1A (kadastro Nr. 0101/0052:85) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: NUORODA. Prašymas Giraitės g. 1A

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; visuomeninės paskirties teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. iki 2022 m. rugsėjo 16 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. (8 5) 211 2825, el. p. raminta.kausake@vilnius.lt