Informacija apie žemės sklypo Amatų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0055:212) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Amatų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0055:212) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Amatu g. 1 prasymas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; visuomeninės paskirties teritorijos.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2021 m. spalio 12 d. iki 2021 m. spalio 25 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. (8 5) 211 2082, el. p. anzela.boravska@vilnius.lt.