Informacija apie žemės sklypo Baltosios Vokės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0082:356) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Baltosios Vokės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0082:356) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Baltosios Vokės g. 3 prasymas

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas: kita; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Prašymas viešinamas 10 darbo dienų: nuo 2023 m. vasario 15 d. iki 2023 m. kovo 1 d.

Viešinimo laikotarpiu galima teikti pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo ar nustatymo.

Elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. +370 5 211 2082 el. p. anzela.boravska@vilnius.lt; +370 5 211 2825, el. p. raminta.kausake@vilnius.lt